بررسی واردات اسید استئاریک به ایران سال 1381

Table

بررسی واردات اسید استئاریک به ایران سال 1381

بررسی نمودار فوق نشان می دهد واردات اسید استئاریک به ایران در سال 1381 از کشورهای اندونزی و مالزی بیش از کشورهای دیگر بوده است. اسید استئاریک های معروف این کشورها با برندهای ویلمار wilmar، کی ال کی KLK گریدهای 1801 و 1802 و 1810، پالمک Palmac و مینکو Minko می باشد.

 

فروش اسید استئاریک